Σεμινάριο μὲ τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Μέ χαρά ἀνακοινώνουμε ὅτι κατόπιν προσκλήσεως τῆς Σχολῆς μας, ὁ Μουσικολογιώτατος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης θά βρίσκεται στόν Πύργο στίς 2 καί 3 Ὀκτωβρίου 2023 ὅπου καί θά παραδώσει σειρά διαλέξεων περί τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Προσκαλοῦνται ἅπαντες οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά δηλώσουν συμμετοχή ἐδῶ. (Προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεων: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023)

Διεύθυνση:

Οἱ διαλέξεις θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴν αἴθουσα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στὸν Πύργο (Ἁγίου Νικολάου καὶ Κρεστενίτου, Κεντρικὴ Πλατεία Πύργου).

Ἡμερομηνίες καὶ ὧρες διεξαγωγῆς:

2 καί 3 Ὀκτωβρίου | 18:00

Ἡ ἐλάχιστη διάρκεια κάθε μαθήματος θὰ εἶναι οἱ 3 ὧρες.

Ἐκ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ.Μ. Ἠλείας καὶ Ὠλένης

*Λόγῳ περιορισμένου ἀριθμοῦ συμμετεχόντων θὰ ἐνημερωθεῖτε μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς δήλωσής σας μετὰ τὴν ὑποβολή της.
*Διευκρινίζουμε πὼς δὲν θὰ ὑπάρξει διαδικτυακὴ μετάδοση τῶν συναντήσεων.
*Δὲν ὑπάρχει κόστος συμμετοχῆς.