Προγράμματα

Σχολή Βυζαντινής & παραδοσιακής μουσικής

H παράδοση της ψαλτικής τέχνης στην Ηλεία

Μια ζωογόνος πνοή δημιουργίας στην Ηλεία

Η παράδοση της ψαλτικής τέχνης στην Ηλεία είναι παλαιά, με σπουδαίους ψάλτες όπως οι Αθανάσιος Καραμάνης, Δημήτριος Μήτρου, Tάκης Αγγελόπουλος, Διονύσης Τερζόπουλος κ.ά. να τη φωτίζουν από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Σήμερα, συνέχεια δίνουν σε αυτήν την παράδοση οι ψάλτες όπως οι Άγγελος Κούνας, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Βασίλης Πετρόπουλος, Νικόλαος Παπαδημητρίου κ.ά. Η διατήρηση αυτής της παράδοσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού και της ταυτότητας της περιοχής.