Μήνυμα Χριστουγέννων (2023)

Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μαθητές και λοιποί φιλόμουσοι, χαίρετε!

Η μεγάλη δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων, η των εορτών μητρόπολη, γίνεται αφορμή να εξωτερικεύσουμε γι’ ακόμη μια φορά την πίστη μας σε ομοπίστους αδελφούς, την ευγνωμοσύνη μας σε όσους μας στηρίζετε, την αγάπη μας προς όλους όσους συναναστρεφόμαστε στα πλαίσια της διδασκαλίας της ιεράς τέχνης.

Αγγελική υμνωδία συνοδεύει την γέννηση του Κυρίου. Αυτήν θέλουμε με την καλλιέργεια της ιεράς τέχνης να μιμηθούμε. Διότι, τί άσμα πρέπει στον Βασιλέα της κτίσεως ει μη αγγελικό, απαλλαγμένο από την φιλοδοξία, την προχειρότητα, τον εγωϊσμό, την αμέλεια..;

Η ψαλτική τέχνη, η λεγομένη βυζαντινή μουσική, δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να γίνουμε άγγελοι διά της φιλομάθειας, διά της επιμέλειας, διά της έμπονης και επίμονης καλλιέργειάς της, διά της ταπείνωσης που γεννά η γνήσια μαθητεία σε κάθε ιερά τέχνη. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Άγιος Πορφύριος λέγοντας: «Η βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ ωφέλιμη…Έχει άμεση σχέση με την ψυχή. Η μουσική αγιάζει τον άνθρωπο αναίμακτα. Χωρίς κόπο, αγαλλόμενος, γίνεσαι άγιος».

Ας υμνούμε εντέχνως τον τεχθέντα Βασιλέα, πλουτίζοντας την εδώ ευλογημένη βασιλεία Του, την εκκλησιαστική λειτουργική ζωή, το ζωτικότερο κομμάτι της ζωής των ορθοδόξων, και ταυτόχρονα ας παραμένουμε με τον νου, με την καρδιά, και σύνολο το φρόνημά μας κοντά Του, έτσι ώστε και την εκεί ευλογημένη βασιλεία Του να κληρονομήσουμε, ως γνήσια τέκνα.

Έτη πολλά και ηδύμολπα!

Με τη χάρη και την ευλογία του τεχθέντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού!

Ο Διευθυντής και οι Καθηγητές

της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως