Ίδρυση Βυζαντινής Σχολής Μουσικής

Στα χρόνια της πλούσιας πνευματικής του διακονίας και προσφοράς ανάμεσα στα πολλά πνευματικά του έργα ξεχωρίζει και η σύσταση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην Ι. Μ. Ηλείας.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ενεργειών του αποφασίστηκε, εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 35/31 Ιανουαρίου 1983, η σύσταση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, στο Οικοτροφείο του Αγίου Ιωάννου Λετρίνων (Πύργου),μη αναγνωρισμένης από το κράτος.